VELKÉ-LOSINY

VELKÉ LOSINY

S obcí Velké Losiny je pevně spjata bohatá historie, včetně proslulých čarodějnických procesů a velké množství historických památek. Mezi nejvýznamnější historické dominanty patří zámek, ruční papírna, lázně, farní kostel a další církevní a světské stavby.

Zámek

Krásný renesanční zámek s arkádami, freskami a sgrafity, o jehož založení se zasloužil Jan mladší ze Žerotína. Zámku dominuje osmiboká věž připomínající městské strážní věže.
Původní část zámku, dochovaná téměř v nezměněné podobě, je dokladem života starých šlechtických rodin 16. století.
V 17. století byl zámek rozšířen a v současné době je obklopen krásným parkem. Losinský zámek, respektive losinské panství, je spojeno s tzv. čarodějnickými procesy, které zde probíhaly v letech 1678 – 1692.
Za oběť inkvizičního tribunálu zde padlo 56 nešťastníků.

Ruční papírna a muzeum papíru

Manufaktura na výrobu papíru ve Velkých Losinách je jedním z nejstarších a nejdéle (i nepřetržitě) fungujících podniků svého druhu v Evropě. O její vybudování se opět zasloužil Jan mladší ze Žerotína v 16. století.

Návštěva ruční papírenské dílny zahrnuje jednak prohlídku Muzea papíru, s ukázkami tradičních výrobků, asijských technologií i všemožných strojků a zařízení a také exkurzi do samotné manufaktury, kde návštěvníci na vlastní oči vidí míchání směsi v holandru, čerpání do kádí a následné snímání listů a jejich dokončení klížením a hlazením.

V letních měsících je nabídka doplněna o druhý prohlídkový okruh, který návštěvníky zavádí do nitra papírny a jejího technického zázemí.

Ruční papírna Velké Losiny pořádá pro veřejnost během roku také několik tematických akcí, její výrobky, stejně jako další nejen papírový sortiment, pak celoročně nabízí zdejší prodejna.

V areálu papírny se nachází restaurace Losín, která nabízí polední menu i výborná minutková jídla.

Lázně

Lázně s léčivou termální sirnou vodou, která léčí nemoci pohybového aparátu, kožní, neurologické, onkologické a oběhové. V areálu dále najdete wellness hotel a unikátní termální aquapark. K procházce vybízí rozsáhlý lázeňský park, kde najdete vysoké stoleté stromy a vzácné dřeviny z celého světa.