ZLATORUDNÉ-MLÝNY

ZLATORUDNÉ MLÝNY

Hornický skanzen v Údolí Ztracených štol na konci Zlatých hor ve směru na Ondřejovice.

Říčka Olešnice tu po miliony let ukládala zlato a již v dávných dobách se zde těžilo.

V současné době zde můžete vidět repliky dobových zlatorudných mlýnů ze 14. století.

V letních měsících si můžete dokonce vyzkoušet rýžování zlata.

Provede Vás tudy naučná stezka, která vede i k místu s obdivuhodným optickým klamem, kde voda teče do kopce.

Přímo ve městě Zlaté Hory se nachází muzeum zaměřeno na historickou i současnou těžbu drahých kovů, převážně zlata v lokalitě Zlatých Hor a okolí.

Ve zrekonstruovaném důlním díle u Zlatých Hor se nachází Speleoterapie.

Jedná se o soubor léčebných metod, jejichž základem je využívání mikroklimatu podzemního prostředí.

Zlatohorská speleoterapie patří mezi jediná tři centra v republice.

Otevírací doba:květen – srpen -> PO – NE -> 10:00 – 17:00 září – říjen -> ÚT – NE -> 10:00 – 16:00
Adresa:Nám. Svobody 80, Zlaté Hory
https://zlatehory.cz/Tel.: 584 425 397